2017-06-30

  Strategin för tillståndsgivningen för analog kommersiell radio 2018 är nu fastställd.

  Myndigheten för press, radio och tv har fastställt en strategi för arbetet med sändningstillstånd för marksänd analog kommersiell radio 2018-2026.

  Myndighetens huvudsakliga ställningstaganden:

  • Hela det sändningsutrymme som finns tillgängligt för analog kommersiell radio ska ingå i en första utlysning av lediga tillstånd.
  • Det ska finnas utrymme för både nationella, regionala och lokala tillstånd.
  • Tillstånden för analog kommersiell radio inom ett sändningsområde ska i så stor utsträckning som möjligt vara likvärdiga i täckningsgrad.
  • Det ska vara möjligt att bryta ned sändningarna i regionala och lokala sändningar.
  • Myndigheten kan komma att ställa villkor om bland annat täckningskrav och etappvis utbyggnad.

  Marknätet kommer fortsatt att vara en viktig distributionsplattform för analog radio.

  Strategin ska tillämpas vid den tillståndsprocess för analog kommersiell radio som kommer att inledas under hösten 2017.

  Målsättningen med strategin är att skapa största möjliga transparens, tydlighet och förutsägbarhet i frågor rörande myndighetens arbete med marksänd analog kommersiell radio.

  Läs mer om strategin och arbetsprocessen med de nya sändningstillstånden för analog kommersiell radio här.

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2017-06-30