2017-04-12

  Presstödsnämnden har beslutat om utvecklingsstöd

  Presstödsnämnden har beslutat att bevilja utvecklingsstöd till 28 olika insatser vid 38 allmänna nyhetstidningar. Sammanlagt har cirka 10,7 miljoner kronor fördelats till olika tidningar. I juni kan tidningsföretagen lämna in nya ansökningar.

  Presstödsnämnden har utvärderat ett 70-tal ansökningar, flera av dessa gäller samarbetsprojekt mellan olika tidningar. Av dessa beviljades 50 ansökningar, vilket omfattar 28 olika insatser vid 38 allmänna nyhetstidningar.

  Stöd har lämnats till både förstudier och projekt med sikte på utveckling av redaktionellt innehåll i digitala kanaler, utveckling och innovationer när det gäller digital publicering, spridning och konsumtion av tidningens innehåll, eller utveckling av digitala affärsmodeller.

  Tidningsföretagen har ansökt om stöd för olika typer av insatser för att utveckla olika elektroniska publiceringstjänster för sin tryckta allmänna nyhetstidning. Nämnden har bland annat beviljat stöd för utveckling av tidningarnas applikationer, webbplatser och redaktionella system. Nämnden har även beviljat utvecklingsstöd för kompentensutveckling av redaktionell personal. 

  Bakgrund

  Förordningen om utvecklingsstöd till tryckta allmänna nyhetstidningar trädde i kraft den 15 april 2016. Syftet med stödet är att främja mediemångfald och demokratisk debatt genom att ge tryckta allmänna nyhetstidningar förutsättningar att långsiktigt utveckla elektroniska publiceringstjänster med redaktionellt innehåll av hög kvalitet.

  Stödet kan lämnas till projekt eller förstudier, antingen till enskilda tidningar eller till samarbeten mellan flera tidningar. Insatserna ska syfta till utveckling av redaktionellt innehåll i digitala kanaler, utveckling och innovationer när det gäller digital publicering, spridning och konsumtion av tidningens innehåll, eller utveckling av digitala affärsmodeller.

  Stödet får uppgå till högst 40 procent av insatsens kostnad om det inte har särskild betydelse för nationella minoriteter enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk eller för barn och unga. Då får stödet utgöra högst 75 procent av kostnaden.

  Stödet ges i mån av tillgängliga medel på presstödsanslaget och för 2017 finns 50 miljoner kronor avsatt för utvecklingsstödet.

  Läs om utvecklingsstöd på myndighetens webbplats, www.mprt.se

  Stöd har beviljats enligt följande:

  Nyhetstidning

  Beviljat belopp

  Aktuellt i Politiken

  91 994 kr

  Arboga Tidning / Bärgslagsbladet

  139 767 kr

  Barometern-OT

  27 004 kr

  Barometern-OT

  96 800 kr

  Barometern-OT

  272 000 kr

  Blekinge Läns Tidning

  27 004 kr

  Blekinge Läns Tidning

  471 600 kr

  Blekinge Läns Tidning

  358 000 kr

  Eskilstuna-Kuriren

  66 000 kr

  Eskilstuna-Kuriren

  198 560 kr

  Eskilstuna-Kuriren

  98 320 kr

  Eskilstuna-Kuriren

  23 040 kr

  Fagersta Posten

  84 510 kr

  Gefle Dagblad

  313 664 kr

  GöteborgDirekt

  78 400 kr

  Jämtlands Tidning

  145 162 kr

  Kristianstadsbladet

  27 004 kr

  Kristianstadsbladet

  1 200 000 kr

  Kungälvs-Posten

  24 000 kr

  Kungälvs-Posten

  77 200 kr

  Kungälvs-Posten

  38 300 kr

  Lokaltidningen

  270 778 kr

  Länstidningen Södertälje

  172 271 kr

  Nerikes Allehanda

  705 337 kr

  Nordsverige

  270 778 kr

  Norran

  200 000 kr

  Norrtelje Tidning

  201 525 kr

  Nya Tider

  194 000 kr

  Nya Tider

  72 000 kr

  Nya Wermlands-Tidningen

  200 000 kr

  Nynäshamnsposten

  105 638 kr

  Sala Allehanda

  107 263 kr

  Smålandsposten

  27 004 kr

  Sundsvalls Tidning

  425 802 kr

  Svenska Dagbladet

  780 950 kr

  Sydöstran

  27 004 kr

  Sydöstran

  436 400 kr

  Sydöstran

  328 000 kr

  Syre

  198 000 kr

  Syre

  198 800 kr

  Sändaren

  136 000 kr

  Trelleborgs Allehanda

  27 004 kr

  Ulricehamns Tidning

  27 004 kr

  Vestmanlands Läns Tidning

  469 683 kr

  Vimmerby Tidning

  390 000 kr

  Världen idag

  56 000 kr

  Västerbottens Mellanbygd

  270 778 kr

  Västerbottningen

  270 778 kr

  Ystads Allehanda

  27 004 kr

  Ölandsbladet

  27 004 kr

  Östersunds-Posten

  287 660 kr

  Östra Småland/Nyheterna

  27 004 kr


  10 795 798

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2017-04-12