2017-06-12

  Nya rapporten Medieutbud tar ett större grepp om det svenska medieutbudet.

  Nu publicerar Myndigheten för press radio och tv, tillsammans med Nordicom rapporten Medieutveckling 2017 - Medieutbud som är en del i rapportserien Medieutveckling. Med rapporten Medieutbud inleds en ny form av studie kring svenskt medieutbud med fokus på nyhets- och faktainnehåll i medierna över tid. I rapporten behandlar vi utbudet i radio och tv samt dagspress i både tryckt och digital form.

  Rapportserien Medieutveckling är en del av vårt uppdrag att följa och analysera utvecklingen inom medieområdet och sedan sprida kunskapen till allmänheten. Fokus i rapporterna ligger på hur medierna regleras och konsumeras, vilket utbud som finns samt mediernas ekonomi.

  Läs och ladda ner Medieutveckling 2017 - Medieutbud här (pdf).

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2017-06-12