2017-07-04

  Ny rapport om mediekonsumtion

  I vår nya rapport Medieutveckling 2017 – Mediekonsumtion, kan du läsa hur mediekonsumtionen förändras och blir allt mer digital. Digitaliseringen har skapat en tydlig klyfta mellan de yngres och de äldres mediekonsumtion. De traditionella medierna används i mycket större utsträckning av de äldre än av de yngre och för digitala medier är det precis tvärtom.

  En annan förändring i mediekonsumtionen är att sociala medier på mycket kort tid lagt beslag på en stor del av de yngres medietid. 94 procent av de i åldersgruppen 9 till 14 år använder sociala medier dagligen till skillnad från de i åldern 65 till 79 år, där 31 procent gör det.

  När det gäller konsumtionen av traditionell tv är trenden att tittartiden minskar och att åldersklyftan ökar. De äldsta ökar sitt tv-tittande och de yngre minskar sitt tittande. Samtidigt som färre tittar på linjär tv använder allt fler svenskar playtjänster. Den playtjänst som har överlägset flest tittare är Youtube därefter kommer SVT Play.

  Räckvidden för radio är stabil och har till och med ökat något sedan 2014. Det är Sveriges Radio som når flest lyssnare, omkring 58 procent, jämfört med den kommersiella radion som når omkring 36 procent. Bauer Media är det största nätverket med flest radiokanaler och störst räckvidd.

  Ett annat traditionellt medieslag som tappat allt fler användare under senare år är dagstidningarna. Sverige har haft ett högt tidningsläsande av tradition men nu sjunker det för varje år. Digitaliseringen har ännu inte lyckats kompensera för det. Läsandet online ökar men inte till samma nivåer som tidningsläsandet var tidigare.

  I rapporten finns statistik från flera olika källor som visar hur mediekonsumtionen i Sverige förändras över tid. I årets rapport har Fil. Dr Jakob Bjur, Research Director Media på Kantar Sifo skrivit det inledande kapitlet som handlar om radio på uppdrag av Myndigheten för press, radio och tv.

  Du kan läsa mer om våra rapporter i serien Medieutvekling på vår webbplats.

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2017-07-04