2017-06-13

  Nu kan du söka utvecklingsstöd till tryckta allmänna nyhetstidningar

  Den andra av 2017 års ansökningsomgångar för utvecklingsstöd är nu öppen och ansökan ska lämnas in via myndighetens ansökningsportal senast den 9 augusti 2017. Presstödsnämnden beräknar att beslut kan fattas den 18 oktober.

  Nytt för i år är att det endast finns två ansökningsformulär – ett för projekt (oavsett sökt belopp) och ett för förstudie. Nytt är också att vid samarbetsprojekt har de tidningar som ingår i samarbetet en möjlighet att välja hur de ska ansöka om utvecklingsstöd.

  Stöd lämnas i mån av tillgängliga medel, dvs. hur stort utrymme det finns på anslaget för presstöd. För 2017 beräknas upp till 50 miljoner kronor finnas tillgängligt för utvecklingsstöd.

  Syftet med utvecklingsstödet är att ge tryckta allmänna nyhetstidningar förutsättningar att långsiktigt utveckla elektroniska publiceringstjänster med redaktionellt innehåll av hög kvalitet. Det övergripande målet med utvecklingsstödet är att främja mediemångfald och demokratisk debatt.

  Läs mer om utvecklingsstöd och hur du ansöker här.

  Vid frågor, kontakta:
  Rasmus Gedda, handläggare
  08-580 070 12
  rasmus.gedda@mprt.se

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2017-06-13