2017-07-05

  Kartläggning av medie- och informationsinsatser

  Myndigheten för press, radio och tv och Statens medieråd har fått i uppdrag av regeringen att göra en kartläggning av större planerade och pågående insatser avseende medie- och informationskunnighet (MIK) och digital kompetens.

  Kartläggningen ska omfatta insatser som genomförs nationellt, regionalt och lokalt. De kan göras av   myndigheter och andra institutioner respektive aktörer på medieområdet och inom det civila samhället. Redovisningen av kartläggningen ska innehålla kortfattade beskrivningar och kommentarer kring insatsernas innehåll, fokus och målgrupper. Insatserna ska redovisas med hänvisning till relevanta styrdokument i förekommande fall. Former för samarbete mellan myndigheter ska särskilt redovisas.

  Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 30 november 2017.

  Läs hela uppdraget här

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2017-07-05