2018-01-25

  Nu finns data till rapportserien Svenskt tv-utbud/Svenskt medieutbud att beställa

  Myndigheten för press, radio och tv har genom åren publicerat rapporter om utbudet i radio och tv i form av Svenskt tv-utbud och Svenskt medieutbud. Rapporterna har gjorts i samarbete med Kent Asp vid JMG, Göteborgs universitet. Rapporternas data som har tagits fram mellan åren 1998-2015 finns nu tillgängliga att beställa.

  Det är Svensk Nationell Datatjänst (SND) vid Göteborgs universitet som har samlat alla rapporternas data och gjort dem tillgängliga att beställa i deras webbkatalog.

  Du hittar webbkatalogen på SND:s webbplats: www.snd.gu.se/

  På vår webbplats kan du läsa och ladda ner utbudsrapporterna Svenskt tv-utbud och Svenskt medieutbud mellan åren 2009-2015.

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2018-01-25