2017-09-22

  22 ansökningar för nationell analog kommersiell radio

  Vi har fått in 22 ansökningar från sex företag och en privatperson som ansöker om nationella tillstånd att sända analog kommersiell radio.

  Handläggningsprocessen för inkomna ansökningar har nu påbörjats. Vår målsättning är att fatta beslut under oktober 2017. Sista ansökningsdag för regionala/lokala tillstånd att sända analog kommersiell radio är den 16 november 2017.

  Sökande Antal ansökningar
  Bauer Media AB
  3
  DB Media AB 3
  Kilohertz AB 4
  Mad Men Media AB 3
  Marijn Janssen 3
  NRJ Finland Oy Ab 3
  RBS Broadcasting AB 3

  Det finns tre nationella tillstånd som ska fördelas. Dessa kommer att gälla under perioden 1 augusti 2018-31 juli 2026. Läs mer om tillståndsprocessen här: www.mprt.se/radio2018

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2017-09-22