2016-02-08

  Utkast till rapport om tillgänglighet för tv-sändningar är nu publicerad

  Vi på Myndigheten för press, radio och tv har tagit fram ett utkast till rapport inför ett beslut om krav på tillgänglighet till tv-sändningar för personer med funktionsnedsättning som ska gälla från och med den 1 juli 2016.

  Alla berörda aktörer är välkomna att lämna synpunkter på rapporten senast den 26 februari.  Därefter kommer myndigheten att fastställa en rapport som ligger till grund för ett beslut om krav på tillgänglighet till tv-sändningar för personer med funktionsnedsättning.

  Läs mer om projektet och rapporten här.

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2016-02-09