2016-11-28

  Tillstånd att sända marksänd tv

  Myndigheten för press, radio och tv meddelar idag tre nationella tillstånd att sända tv och sökbar text-tv i marknätet.

  Tillstånden innebär att TV3, TV4 och Kanal 5 kan fortsätta sända tv i standardupplöst kvalitet från den 1 april 2017 till och med den 31 mars 2020. 

  Bakgrund

  Myndigheten meddelade den 31 mars 2014 tillstånd att sända tv och sökbar text-tv för
  57 programtjänster. För de flesta tillstånden angavs att tillståndsperioden skulle vara den 1 april 2014 till den 31 mars 2020. Tre programbolag, Modern Times Group MTG Ltd., TV4 AB och Discovery Corporate Services Ltd. fick tillstånd för utsändning av programtjänsterna TV3, TV4 och Kanal 5 i standardsupplöst kvalitet för en kortare period, till och med den 31 mars 2017. Dessa tillståndshavare fick genom beslutet från 2014 även tillstånd att sända de nu aktuella programtjänsterna under hela perioden fram till 2020 i högupplöst kvalitet. Programtjänsterna sänds därför parallellt med olika komprimerings- och utsändningsteknik. Skälet till varför de standardupplösta sändningarna fick en kortare tillståndstid var att det vid tidpunkten för myndighetens beslut fanns en osäkerhet om vilket sändningsutrymme som kunde vara tillgängligt för sändningar efter den 31 mars 2017.

  Under våren 2016 meddelade Teracom att det från den 1 april 2017 kommer att finnas ledigt sändningsutrymme motsvarande tre nationella programtjänster som sänder standardupplöst tv där utsändningstekniken DVB-T och komprimeringstekniken MPEG-2 används.

  Myndigheten informerade den 15 juni 2016 att det fanns en möjlighet att ansöka om tillstånd att sända tv och sökbar text-tv i marknätet. Åtta ansökningar för nationella sändningar kom in till myndigheten från sex olika programbolag.

  Skäl för beslutet

  Myndigheten har vid avvägningen mellan fortsatta parallellsändningar av programtjänsterna TV3, TV4 och Kanal 5 respektive ett nytt eller utökat utbud i marknätet gjort bedömningen att, utifrån det samlade utbud som för närvarande finns i marknätet, ägarförhållandena samt konsumentens intressen, tillstånd bör ges för fortsatta parallellsändningar. Myndigheten anser att det fortfarande kan vara motiverat med parallellsändningar för att underlätta för konsumenterna vid övergången till en ny sändningsteknik.

  Läs hela beslutet här.

  Läs villkorsbilagor här:

  TV4:s villkor.

  Discoverys villkor.

   MTG:S villkor.

  För mer information kontakta:

  Kerstin Morast, enhetschef, kerstin.morast@mprt.se, 08-580 070 20

  Therese Köster, processledare, therese.koster@mprt.se, 08-580 070 27

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2016-11-28