2016-12-15

  Nu kan du söka utvecklingsstöd till tryckta allmänna nyhetstidningar

  Nu går det åter att ansöka om utvecklingsstöd till allmänna, tryckta nyhetstidningar.

  Syftet med utvecklingsstödet är att ge tryckta allmänna nyhetstidningar förutsättningar att långsiktigt utveckla elektroniska publiceringstjänster med redaktionellt innehåll av hög kvalitet. Det övergripande målet med utvecklingsstödet är att främja mediemångfald och demokratisk debatt.

  En första ansökningsomgång har genomförts under 2016 och den 19 oktober fattades beslut om att bevilja utvecklingsstöd för olika insatser. Totalt fördelades då nästan 10,7 miljoner kronor.

  Nu är den andra ansökningsomgången öppen och ansökan ska lämnas in via myndighetens ansökningsportal senast den 24 januari 2017. Nämnden beräknar att beslut kan fattas den 5 april.

  Under 2017 kommer även ytterligare en ansökningsomgång att genomföras där ansökningsperiod är planerad till juni-juli 2017. Nämnden beräknar att kunna fatta beslut den 18 oktober.

  Stöd lämnas i mån av tillgängliga medel, dvs. hur stort utrymme det finns på anslaget för presstöd. För 2017 beräknas upp till 35 miljoner kronor finnas tillgängligt för utvecklingsstöd.

  Vid frågor, kontakta:

  Per Sandén, processledare
  08-580 070 41
  per.sanden@mprt.se

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2016-12-15