2016-03-09

  Rapporten Svenskt medieutbud 2015 publiceras idag

  Rapporten Svenskt medieutbud tas fram av JMG under ledning av professor Kent Asp. Rapporten ska ge en bild av hur innehållet i de största svenska tv-kanalerna förändras över tid och även hur utbudet i radio och ett urval av play-tjänster utvecklas för att förhoppningsvis bidra till en ökad kunskap om förändringar i det svenska medieutbudet.

   Den innehåller tabeller och figurer som sammanfattar programutbudet i tv, radio och de större svenska kanalernas play-tjänster för år 2015. Den visar även trender i programutbudet för tv från 2005 till 2015.

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2016-03-09