2016-03-24

  Nytt utvecklingsstöd till tryckta allmänna nyhetstidningar

  Den 15 april träder en ny förordning om utvecklingsstöd till tryckta allmänna nyhetstidningar i kraft. Den ger möjlighet att söka stöd för att utveckla elektroniska publiceringstjänster.

  Syftet med utvecklingsstödet är att främja mediemångfald och demokratisk debatt. Stödet ska ge tryckta allmänna nyhetstidningar förutsättningar att långsiktigt utveckla elektroniska publiceringstjänster med redaktionellt innehåll av hög kvalitet.

  Stöd lämnas i mån av tillgängliga medel, dvs. hur stort utrymme det finns på anslaget för presstöd. För 2016 beräknas upp till 35 miljoner kronor finnas tillgängligt för utvecklingsstöd.

  Du kan läsa mer om utvecklingsstödet här på vår webbplats.

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2016-03-24