2016-06-17

  Ny rapport Mediepolitik

  I rapporten Mediepolitik beskriver vi kortfattat det regelverk som finns inom medieområdet. För att förstå det svenska regelverket, behöver man även ha en inblick i de EU-regler som Sverige och de aktörer som finns på den svenska marknaden är skyldiga att följa.

  I rapporten Mediepolitik beskriver vi först övergripande EU:s regler och andra aktiviteter inom medieområdet. Därefter kommer vi in på det svenska regelverket och avslutningsvis något om aktuella utredningar inom medieområdet.

  Läs rapporten här

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2016-06-17