2016-01-11

  Vi har bytt namn

  Nu har vi har bytt namn. Från och med den 1 januari 2016 heter vi Myndigheten för press, radio och tv.

  Att vi har bytt namn beror på att det som tidigare var en egen myndighet, Presstödsnämnden, är en del av vår myndighet sedan den1 juli 2015. Nu har vi även fått med vårt nya ansvarsområde i vårt namn. Beslutsunderlaget till det nya namnet finns i prop. 2014/15:88 Statens stöd till dagspressen och i prop. 2015/16:1 Budgetpropositionen för 2016.  För närvarande arbetar vi med att ändra till vårt nya namn på vår webbplats och i övriga dokument. På engelska kommer myndigheten heta The Swedish Press and Broadcasting Authority. Vår svenska förkortning blir MPRT.

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2016-01-11