2016-01-15

  Förslag till nya föreskrifter om Presstöd

  Presstödsförordningen (1990:524) har ändrats för att anpassas till de förändrade tekniska och ekonomiska förutsättningarna som dagspressen står inför. Myndigheten för press, radio och tv har därför tagit fram ett förslag på ändringar i våra föreskrifter om presstöd.

  Vi ger nu företrädare för tidningsföretag/organisationer eller andra intressenter tillfälle att lämna synpunkter på förslaget. 

  >> Läs och ladda ner förslaget till ändringar här

  >> Läs de nu gällande föreskrifterna här

  Eventuella synpunkter skickas till oss via e-post till registrator@mrtv.se och ska ha kommit in senast den 29 januari 2016.

  Har du frågor, kontakta gärna Anna Dingertz  på tel. 08-580 070 18.

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2016-01-15