2016-04-19

  Förordningen om utvecklingsstöd har trätt i kraft – ansökningsomgång under juni månad

  Förordningen om utvecklingsstöd till tryckta allmänna nyhetstidningar trädde i kraft den 15 april. På Myndigheten för press, radio och tv pågår ett planeringsarbete för tillämpningen av regelverket.

  En del i planeringsarbetet är att ta fram ansökningsblanketter och förbereda för ansökningsprocessen. Detta arbete beräknas vara klart i mitten av maj då blanketter och ytterligare information om processen presenteras. Enligt planeringen kommer det att vara möjligt att ansöka om utvecklingsstöd under perioden 30 maj–10 juli 2016. Presstödsnämnden planerar att fatta beslut om utvecklingsstöd den 19 oktober 2016.

  Stöd kan ges till insatser som syftar till:

  1. Utveckling av redaktionellt innehåll i digitala kanaler,
  2. Utveckling och innovationer när det gäller digital publicering, spridning och konsumtion av tidningens innehåll, eller
  3. Utveckling av digitala affärsmodeller.

  Stöd kan även lämnas för förstudier inom dessa områden. Utvecklingsstöd får beviljas för en insats under högst tre år och för en förstudie under högst ett år.

  Utvecklingsstödet lämnas i form av projektbidrag och får täcka högst 40 procent av kostnaden för insatsen eller förstudien.

  För insatser med särskild betydelse för nationella minoriteter enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk eller för barn och unga får stöd lämnas med högst 75 procent av kostnaden för insatsen eller förstudien.

  En insats eller förstudie får inte finansieras genom driftstöd enligt presstödsförordningen eller av annat statligt stöd.

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2016-04-19