2016-05-26

  EU-kommissionen uppdaterar EU-bestämmelserna för audiovisuella medier och lägger fram en strategi för onlineplattformar

  EU-kommissionen har tagit fram ett förslag med uppdaterade EU-bestämmelser för audiovisuella medier. Målet med förslaget är att skapa rättvisare villkor för alla aktörer, främja europeiska filmer, skydda barn och bekämpa hatspråk på bättre sätt.

  Som ett led i sin strategi för den digitala inre marknaden lägger EU-kommissionen fram ett moderniserat direktiv om audiovisuella medietjänster. I dag konsumerar tittare inte bara innehåll via traditionella tv-kanaler utan allt oftare via on line-tjänster. Därför vill EU-kommissionen uppnå en bättre balans i de bestämmelser som i dag gäller för traditionella programföretag och leverantörer av andra tjänster on line, särskilt när det gäller att skydda barn. Det ändrade direktivet stärker också främjandet av den europeiska kulturella mångfalden, säkrar regleringsmyndigheternas oberoende och ger programföretagen större flexibilitet när det gäller reklam. Läs mer om förslaget.

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2016-05-26