2016-09-30

  Ny rapport om mediekonsumtion

  Myndigheten för press, radio och tv publicerar nu en ny rapport om hur vi konsumerar medier idag - Mediekonsumtion 2016. Teknikutvecklingen har gjort det möjligt att konsumera medier på nya sätt samtidigt som tiden vi spenderar på medier inte har ökat markant. Digitaliseringen har gjort att vår konsumtion har blivit mer personligt anpassad och att vi kan bestämma allt mer själva över när, var och hur vi konsumerar medieinnehåll.

  Allt mer av vår mediekonsumtion sker på den enhet vi alltid bär med oss, telefonen. Det innebär att vi till exempel kan läsa nyheter, titta på klipp, vara sociala och lyssna på musik när vi önskar. De så kallade traditionella medierna når färre och tiden som spenderas på dem minskar samtidigt som användningen av medier online ökar. Fortfarande spenderar personerna i åldersgruppen 9 till 79 år sin medietid till övervägande del på traditionella medier, men hos de yngre har tiden för konsumtion online redan passerat tiden för traditionella medier. Den viktigaste orsaken är att möjligheten att ständigt kunna vara uppkopplad via sin smarta telefon eller surfplatta. För dagstidningarna har utvecklingen inneburit att antalet prenumeranter på papperstidning har minskat, liksom den medietid som läggs på konsumtion av dagstidningar.

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2016-09-30