2016-05-11

  Förslag till föreskrifter om utvecklingsstöd till tryckta allmänna nyhetstidningar

  Förordningen om utvecklingsstöd till tryckta allmänna nyhetstidningar (2016:137) trädde i kraft den 15 april 2016. Myndigheten för press, radio och tv får meddela föreskrifter om verkställigheten av förordningen och har nu tagit fram förslag till föreskrifter.

  Vi ger nu företrädare för tidningsföretag/organisationer eller andra intressenter tillfälle att lämna synpunkter på föreslagna föreskrifter.

  >> Läs och ladda ner utkast till föreskrifter här
  >> Läs och ladda ner kommentarer till föreskrifterna här
  >> Läs och ladda ner konsekvensutredningen här
  >> Läs förordningen om utvecklingsstöd till tryckta allmänna nyhetstidningar (2016:137) här

  Eventuella synpunkter skickas till oss via e-post till registrator@mprt.se och ska ha kommit in senast den 24 maj 2016.

  Läs mer om utvecklingsstödet här.

  Har du frågor, kontakta gärna Eva Bengtsson Åström, 08 580 070 24.

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2016-05-11