2015-06-17

    Tillstånd att sända analog kommersiell radio

    Nu finns det möjlighet att ansöka om tillstånd att sända analog kommersiell radio. Det finns fyra lediga tillstånd i tre områden.

    Tillstånden börjar gälla tidigast den 1 oktober 2015 och kommer att gälla till och med den 31 juli 2018. Ansökan ska ha kommit in till oss senast den 31 augusti 2015.

    Läs mer om hur ansökningen går till här.

    Senast uppdaterad 2015-06-17