2015-06-12

    Presstödsnämnden blir en del av Myndigheten för radio och tv

    Från och med den 1 juli 2015 så växer vår myndighet då vi får ytterligare ett ansvarsområde. Det är Presstödsnämndens uppgifter som flyttas till Myndigheten för radio och tv och presstödsnämnden blir ett beslutsorgan inom myndigheten.

    Riksdagen beslutade den 20 maj 2015 att Presstödsnämnden ska avvecklas som egen myndighet och att dess uppgifter flyttas till Myndigheten för radio och tv.

    Senast uppdaterad 2015-06-12