2015-01-05

  Förnyelser av förordnanden som lokal kabelsändarorganisation

  Förordnandet för Fria Kanalen Gävle (FKG) löper ut den 13 maj 2015. Ansökan om förnyelse av förordnandet bör ha kommit in senast den 9 mars 2015.

  Förordnandet för Sundskanalen löper ut den 25 maj 2015. Ansökan om förnyelse av förordnandet bör ha kommit in senast den 16 mars 2015.

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2015-04-30