2015-11-26

  EU-kommissionen ser över ramverket för elektronisk kommunikation

  Just nu pågår en öppen konsultation för EU-kommissionens översyn av ramverket för elektroniska kommunikationer.

  Sista svarsdag är 7 december 2015 och du kan läsa mer om konsultationen och utvärderingen på kommissionens webbplats.

  Du hittar konsultationen och mer information här.

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2015-11-26