2015-08-26

  EU-kommissionen bjuder in till en öppen konsultation om AV-direktivet

  Kommissionen bjuder in till en öppen konsultation om hur de gemensamma europeiska reglerna för audiovisuella tjänster (AV-direktivet) kan förbättras och moderniseras.

  Parallellt med att ta fram förslag för förändringar och en modernisering av direktivet arbetar kommissionen även med en s.k. REFIT-analys (Regulatory Fitness) av det nuvarande direktivet. Det arbetet utgår från kommissionens strävan till regelförenkling och att begränsa den europeiska regleringen till områden som ger verkligt mervärde.

  Målgrupper för den öppna konsultationen är: nationella tillsynsmyndigheter, radio- och tv-bolag, producenter, innehållsleverantörer, leverantörer av telekomtjänster, civila samhällsorganisationer, forskare och allmänheten.

  Svaren kommer att ligga till grund för kommissionens utvärdering av direktivet om audiovisuella medietjänster mot bakgrund av REFIT-analysen. Samrådsresultaten kommer också att ingå i konsekvensbedömningen av det framtida mediedirektivet.

  Konsultationen pågår till den 30 september och nås via en länk här.

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2015-08-26