2014-03-20

    Tillgängligt sändningsutrymme för tillståndsgivningen för marksänd tv

    Myndigheten för radio och tv utgår vid den pågående tillståndsgivningen för marksänd tv från att sändningsutrymmet kommer att motsvara fem sändarnät från den 1 april 2017.

    Med anledning av regeringens beslut om vilket sändningsutrymme som i olika delar av landet ska få användas för marksänd tv under perioden 1 april 2014 – 31 mars 2020 har vi bett Post- och telestyrelsen (PTS) och utsändningsoperatören Teracom AB att redogöra för hur mycket sändningskapacitet som de bedömer finns tillgängligt för sändningar av tv-program under den aktuella perioden.

    Vid vår tillståndsgivning kommer vi att utgå från att fem sändarnät finns tillgängliga från den 1 april 2017. Vi är positiva till ett utbyggt sjätte sändarnät men utifrån det besked som vi fått från Post- och telestyrelsen (PTS) går det inte idag att utgå från att ett sådant sjätte sändarnät kommer vara tillgängligt från den 1 april 2017.

    Senast uppdaterad 2014-11-07