2014-02-27

    Tillgängligt frekvensutrymme för marksänd tv

    Regeringen har idag den 27 februari 2014 beslutat om vilket sändningsutrymme som i olika delar av landet ska få användas för marksänd tv under perioden 1 april 2014 – 31 mars 2020.

    Av beslutet framgår att sändningsutrymmet 174 – 230 MHz (undantaget utrymmet för digitalradio) och 470 – 694 MHz får upplåtas för marksänd tv till och med den 31 mars 2020 medan sändningsutrymmet 694 – 790 MHz får upplåtas för marksänd till och med den 31 mars 2017. Det minskade frekvensutrymmet innebär att dagens sju sändarnät, som används för marksänd tv, blir färre men minst fem stycken efter den 1 april 2017.

    Myndigheten kommer nu att närmare analysera vilka konsekvenser beslutet får för meddelande av nya tillstånd från den 1 april 2014. Myndigheten kommer att fatta beslut om nya tillstånd för marksänd tv under mars månad 2014.

    Läs regeringsbeslutet här.

    Senast uppdaterad 2014-11-07