2014-06-23

  SVT frias för sändningar om fallet Thomas Quick

  Granskningsnämnden har friat Dokument inifrån – Kvinnan bakom Thomas Quick. I samma beslut friades ett inslag i Vetenskapens värld och en trailer. Nämnden ansåg att sändningarna inte stred mot kraven på opartiskhet och saklighet eller bestämmelsen om respekt för privatlivet.

  Nämnden konstaterade att Dokument inifrån hade en kritisk infallsvinkel och fokuserade på hur det kunde komma sig att Thomas Quick kunde fällas för åtta mord för att sedan frias efter att han tagit tillbaka sina erkännanden. Nämnden ansåg att en sådan infallsvinkel ligger väl i linje med SVT:s uppdrag att granska, kommentera och belysa händelser och skeenden samt stimulera till debatt. Nämnden beaktade också att dokumentären ramades in av Veckans brott och Veckans brott special där olika åsikter om rättsprocesserna fördes fram. Ämnet behandlades därmed inte ensidigt. Nämnden ansåg också att SVT gett tillräckliga möjligheter att bemöta kritik. Enligt nämnden måste ett så uppmärksammat fall, där allmänintresset är mycket stort, kunna granskas kritiskt även om det kan komma att påverka personer som på olika sätt varit involverade (beslut 13/02760).

  Övriga ärenden

  • Veckans brott och Veckans brott special om fallet Thomas Quick friades (beslut 13/02774).
  • Ett inslag i Nyheter P4 Skaraborg om ett beslut av Migrationsverket friades eftersom en rättelse skett av felaktiga uppgifter (beslut 14/00489).
  • Ett osakligt inslag om Konstnärsklubben i Kulturnyheterna fälldes eftersom SVT inte följt bestämmelsen om beriktigande (beslut 14/00697).
  • Ett inslag om Svenskarnas parti i SVT:s Sydnytt friades (beslut 14/00783).

   


  För mer information kontakta;
  Maria Dierauer, 08-580 070 17

  Senast uppdaterad 2014-11-07