2014-09-04

    Öppna Kanalen Lunds sändningsverksamhet har upphört

    Öppna Kanalen Lund har upphört med sin sändningsverksamhet. Myndigheten för radio och tv har därför återkallat föreningens förordnande som lokal kabelsändarorganisation i Lunds kommun.

    Senast uppdaterad 2014-11-07