2014-11-05

  Möjlighet att söka tillstånd för marksänd tv och sökbar text-tv

  Nu finns det möjlighet att ansöka om tillstånd att sända tv-program och sökbar text-tv i marknätet. Det går att söka tillstånd för en nationell programtjänst samt regionala och lokala programtjänster.

  Vi meddelade i mars 2014 tillstånd att sända marksänd tv och sökbar text-tv för perioden 1 april 2014–31 mars 2010. Då en tillståndshavare har lämnat tillbaka sitt tillstånd har ledigt sändningsutrymme uppkommit. Detta sändningsutrymme motsvarar en nationell programtjänst som sänder dygnet runt hela veckan.

  Myndigheten ger därför en möjlighet att ansöka om ett nationellt tillstånd att sända marksänd tv och sökbar text-tv.

  Läs mer om ansökningsprocessen och vilka villkor som ställs här.

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2014-12-02