2014-03-11

    Ny ersättare i Granskningsnämnden för radio och tv

    Granskningsnämnden för radio och har fått ett nytt ansikte i form av journalisten Nedjma Chaouche Liljedahl som blir ny ersättare i nämnden från och med 20 februari 2014.

    Nedjma Chaouche Liljedahl har utsetts av regeringen att vara ersättare i nämnden under  perioden 20 februari 2014 - 30 juni 2015.

    Senast uppdaterad 2014-11-07