2014-04-02

    Förnyelse av förordnande som lokal kabelsändarorganisation

    Förordnandet för Öppna Kanalen Lund löper ut den 31 oktober 2014. Ansökan om nytt förordnande bör ha inkommit senast den 15 augusti 2014.

    Senast uppdaterad 2014-11-07