2014-10-08

    Förnyat förordnande som lokal kabelsändarorganisation

    Myndigheten för radio och tv har meddelat förnyat förordnande för Vår TV i Karlstad HB. Förordnandet gäller fr.o.m. den 28 november 2014 tills vidare dock längst t.o.m. den 27 november 2017.

    Senast uppdaterad 2014-11-07