2014-06-02

    Förnyat förordnande som lokal kabelsändarorganisation

    Myndigheten för radio och tv har meddelat förnyat förordnande för Sollentuna Lokal-TV. Förordnandet gäller fr.o.m. den 1 juli 2014 tills vidare dock längst t.o.m. den 30 juni 2017.

    Senast uppdaterad 2014-11-07