2014-09-23

    Förnyat förordnande för Föreningen Öppna Kanalen Västerås

    Myndigheten för radio och tv har meddelat förnyat förordnande för Föreningen Öppna Kanalen Västerås. Förordnandet gäller fr.o.m. den 1 januari 2015 tills vidare dock längst t.o.m. den 31 december 2017.

    Senast uppdaterad 2014-11-07