2014-10-17

    Aftonbladet TVs sändningstillstånd återkallas

    Myndigheten för radio och tv återkallar, på Aftonbladet Hierta ABs egen begäran, sändningstillståndet för deras programtjänst i marknätet, Aftonbladet TV.

    När myndigheten den 31 mars i år meddelade sändningstillstånden för marksänd tv var Aftonbladet TV en av de aktörerna som fick tillstånd.

    Läs beslutet (14/02399) i sin helhet här.

    Senast uppdaterad 2014-11-07