2013-11-04

  Sista ansökningsdag för tillstånd att sända tv i marknätet är 11 november

  Ansökningstiden för att söka tillstånd att sända tv i marknätet löper snart ut. Ansökningarna, inklusive ansökningsavgiften, ska vara inne senast den 11 november 2013. Det går att söka tillstånd för nationella, regionala och lokala tv-sändningar och för sökbar text-tv.

  Samtliga tillstånd att sända marksänd tv och sökbar text-tv som meddelats av Myndigheten för radio och tv upphör den 31 mars 2014.  De nya tillstånden ska börja gälla den 1 april 2014. En ansökan kan avse antingen hd-tv eller sd-tv. Sista ansökningsdag är den 11 november 2013.

  Myndigheten har inför utlysningen tagit fram en strategi för tillståndsgivning för marksänd tv för perioden 2014 – 2020. I strategin presenterar vi flera ställningstaganden i tekniska frågor.

  Mer information finns på vår webbplats.

  Kontakt:
  Eva Bengtsson, jurist, 08-580 070 24 (tillståndsprocessen)
  Ulrika Stridbeck, jurist, 08-580 070 13 (tillståndsprocessen)
  Therese Köster, handläggare 08-580 070 27 (tillståndsprocessen)
  Magnus Nemlander, tekniskt sakkunnig, 08-580 070 23 (strategin)
  Kerstin Morast, enhetschef, 08-580 070 20 (tillståndsprocessen och strategin)

  Senast uppdaterad 2014-11-07