2013-10-01

  Rapport om tillgänglig tv

  I dag har Myndigheten för radio och tv överlämnat rapporten Tillgänglig tv till Kulturdepartementet. Rapporten beskriver vad det finns för tekniska lösningar för textning, teckenspråkstolkning, syntolkning och uppläst text av tv-program i traditionell tv och på internet.

  I rapporten beskrivs vilka förutsättningar tjänsterna har att nå användarna och hur användbara de är för användarna. Rapporten innehåller också en kartläggning av hur samarbetet mellan tjänsteleverantörer och leverantörer av utrustning ser ut.

  Arbetet med uppdraget har involverat nära kontakter med användare och funktionshinders­organisationer. De har i gruppdiskussioner, intervjuer och användartester bidragit med sina erfarenheter och kunskaper.

  Ett flertal andra intressenter – produktionsbolag, programbolag, distributionsbolag, leverantörer av produkter och tillgänglighetstjänster samt myndigheter – har på liknande sätt bidragit till innehållet.

  Läs och ladda ner rapporten här (pdf)

  Rapporten är en tillgänglighetssäkrad pdf.

  Läs mer om uppdraget om tillgänglig tv här.

  Senast uppdaterad 2014-11-07