2013-12-19

  Public service marknadspåverkan ska undersökas

  I ett pressmeddelande meddelar Regeringen att Myndigheten för radio och tv får i uppdrag att analysera hur SR, SVT och UR påverkar mediemarknaden.

  Förutom att analysera hur SR, SVT och UR påverkar mediemarknadens konkurrenssituation och utveckling i stort, ska Myndigheten för radio och tv (MRTV) även undersöka utvecklingen av programföretagens så kallade kompletterande verksamheter. Kompletterande verksamheter är verksamheter som ger mervärde åt kärnverksamheten, till exempel kan det handla om interaktiva funktioner eller extramaterial kopplat till de sända programmen.

  Konkurrensverket ska beredas möjligheter att lämna synpunkter under uppdragets genomförande. Uppdraget ska redovisas genom en rapport till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 september 2015. Rapporten ska kunna utgöra delunderlag för den översyn som enligt riksdagens beslut ska göras efter halva tillståndsperioden.

  Läs hela pressmeddelandet från Regeringskansliet här.

  Läs uppdraget här.

  Senast uppdaterad 2014-11-07