2014-01-15

    Nytt förordnande som lokal kabelsändarorganisation

    Myndigheten för radio och tv har meddelat förnyat förordnande för Föreningen för Sändning i Lokal-TV i Uppsala

    Förordnandet gäller fr.o.m. den 14 februari 2014 tills vidare dock längst t.o.m. den 13 februari 2017.

    Senast uppdaterad 2014-11-07