2013-12-16

    Nytt förordnande som lokal kabelsändarorganisation, december 2013

    Myndigheten för radio och tv har meddelat förnyat förordnande för TV-föreningen Kanal Norrköping – en public access-kanal.

    Förordnandet gäller fr.o.m. den 1 januari 2014 tills vidare dock längst t.o.m. den 31 december 2016.

    Senast uppdaterad 2014-11-07