2013-10-01

  Nya förordnaden som lokala kabelsändarorganisationer

  Myndigheten för radio och tv har meddelat förnyat förordnande för:

  • Öppna Kanalen i Stockholm. Förordnandet gäller fr.o.m. den 1 januari 2014 tills vidare dock längst t.o.m. den 31 december 2016.
  • Jönköpings Lokal TV-förening. Förordnandet gäller fr.o.m. den 1 januari 2014 tills vidare dock längst t.o.m. den 31 december 2016.
  • Föreningen Öppna Kanalen Skövde. Förordnandet gäller fr.o.m. den 1 januari 2014 tills vidare dock längst t.om. den 31 december 2016.
  • Malmö Allemans-TV. Förordnandet gäller fr.o.m. den 1 januari 2016 tills vidare dock längst t.o.m. den 31 december 2016.
  Senast uppdaterad 2014-11-07