2013-12-20

  Myndigheten för radio och tv förelägger programföretag vid vite att uppfylla krav på tillgänglighet till svenska tv-program

  Den 23 juni 2011 beslutade Myndigheten för radio och tv om krav på tillgänglighet till tv-sändningar på svenska, i marknätet eller via satellit, för personer med funktionsnedsättning. Den 21 juni 2012 beslutade myndigheten att nämnda beslut ska gälla oförändrat från och med den 1 juli 2012 för vissa uppräknade programtjänster. Vidare beslutades att kraven skulle gälla även för vissa ytterligare leverantörer av medietjänster och programtjänster.

  Resultatet av den andra redovisningsperioden, 1 juli 2012 – 30 juni 2013, visar att endast två leverantörer med generella krav har uppfyllt kravet. TV4 AB uppfyller det generella kravet för programtjänsterna TV4 HD, TV4 Film och TV4 Fakta XL och Kanal Global Television 1 AB för programtjänsten Kanal Global. Under augusti har dock ytterligare två leverantörer uppfyllt kravet. C More Entertainment AB har tillgängliggjort SF-kanalen och C More Sport SF-kanalen, samt LifeStyleTV Insamlingsstiftelse har tillgängliggjort LifeStyleTV.  Övriga åtta leverantörer av medietjänster som omfattas av den generella skyldigheten har för sammanlagt 35 programtjänster inte uppfyllt kravet. Dessa leverantörer av medietjänster föreläggs att senast den 20 juni 2014 följa besluten. Sex av dessa leverantörer föreläggs vid vite om 10 000 kr per programtjänst att följa beslutet.

  TV4 AB uppfyller inte det särskilda kravet om att tillgänglig­göra ljud och bild i tv-sändningar på svenska för programtjänsterna TV4, 7 En del av TV4-Gruppen, TV4 Sport och TV4 Fakta. TV4 AB föreläggs därför att senast den 30 juni 2014 följa beslutet. För programtjänsten TV4 Sport finner myndigheten att det finns skäl att förena föreläggandet med vite om 20 000 kronor. Av betydelse för bedömningen är att TV4 AB i februari 2013 förelades att vidta åtgärder för att följa beslutet om krav på tillgänglighet. Trots föreläggandet har åtgärder inte vidtagits i alla delar för att följa beslutet.

  Läs mer om uppföljningen här

  För mer information kontakta:
  Rasmus Gedda, 08- 580 070 12
  Emelie Åström, 08- 580 070 16

  Senast uppdaterad 2014-11-07