2013-09-06

  Internetanvändningen fortsätter öka trots minskad tid för medieanvändning

  Vi fortsätter att spendera mer tid på internet och mindre på de traditionella medierna. Nu använder vi mest tid åt internet sedan tv och därefter radion. Sedan förra året har tiden vi spenderar på internet ökat. Samtidigt har den totala användningstiden för medier minskat något.

  Tittarna har skaffat sig allt fler mobila enheter och konsumerar allt oftare rörlig bild i dem. Trots det ligger det traditionella tv-tittandet i topp. Det traditionella tv-tittandet som mäts av MMS har till och med ökat under 2012. Samtidigt ökar tillgången till mobil-tv och 2012 hade 35 % av befolkningen i åldern 9 till 79 år tillgång till en så kallad smart mobiltelefon att jämföra med 14 % 2010. Under 2012 hade 25 % tillgång till tv i sin mobil, mp3 eller iPod att jämföra med 9 % 2010 visar statistik från Nordicoms Mediebarometer.

  SVT och TV4 ökar

  De fyra stora kanalhusen, SBS, MTG, TV4-Gruppen och SVT, har fortfarande en stark dominans med 90 % av allt tittande på den linjära tv:n och det är även deras playkanaler som är de mest populära. En förändring som skett i tittarmönstret är att det blivit allt mer koncentrerat till de två största kanalerna, SVT1 och TV4. Tidigare var tittandet mer jämnt spritt över de fem största kanalerna men nu kan man säga att Big 5 tenderar att bli Big 2.

  I public service-kanalerna har det informationsinriktade programutbudet aldrig varit så omfattande som under 2012 samtidigt har det informationsinriktade utbudet i TV4 minskat. Men de mest populära programmen som blir lägereldar är Melodifestivalen, Kalle Anka på julafton och stora sportevenemang. De programmen sänds i princip uteslutande på de två största kanalerna, SVT1 och TV4.

  Radiolyssnandet varierar stort mellan åldersgrupperna

  Radio är fortfarande ett av de mer populära medierna vad gäller användning och i princip hela befolkningen i åldern 9 till 79 år har tillgång till en radio. Men det är stora skillnader i användningstid för de olika åldersgrupperna. De yngsta i åldern 9 till 14 år lyssnar på radion 16 minuter en genomsnittlig dag till skillnad från den äldsta åldersgruppen 65 till 79 år som lyssnar 122 minuter en genomsnittlig dag.

  Rapporten Medieutveckling 2013 från Myndigheten för radio och tv ger en beskrivning av den svenska mediemarknaden bland annat med hjälp av Nordicom. Rapporten går att beställa eller ladda ner på vår webbplats, www.mrtv.se.

  Ladda ner och läs Medieutveckling 2013 (pdf, 4 MB)

  Senast uppdaterad 2014-11-07