2013-12-06

    Granskning av public service blir tydligare

    I ett pressmeddelande meddelar Regeringen att de har beslutat att att förtydliga villkoren för granskningen av om SVT, SR och UR uppfyller sitt public service-uppdrag. Det innebär att det görs tydligare att granskningsnämnden för radio och tv även ska granska hur programföretagen uppfyller villkoren om resursförbrukning, kostnadseffektivitet och produktivitet.

    Dagens beslut innebär att förordningen (2010:1062) med instruktion för Myndigheten för radio och tv ändras. Det är granskningsnämnden för radio och tv i Myndigheten för radio och tv som årligen bedömer om public service-bolagen har uppfyllt sina uppdrag. Förtydligandet av instruktionen innebär att granskningen ska göras med utgångspunkt i villkoren i sändningstillstånden, anslagsvillkoren och andra beslut som meddelats med stöd av radio- och tv-lagen.

    Läs hela pressmeddelandet från Regeringskansliet här.

    Senast uppdaterad 2014-11-07