2013-11-04

  Förnyelser av förordnanden som lokal kabelsändarorganisation

  Förordnanden för följande lokala kabelsändarorganisationer löper under 2014 och behöver förnyas.

  Förordnandet för:

  • Halmstad TV löper ut den 16 mars 2014. Ansökan om nytt förordnande bör ha inkommit senast den 1 februari 2014.
  • UmeTV löper ut den 20 mars 2014. Ansökan om nytt förordnande bör ha inkommit senast den 1 februari 2014.
  • Södertälje lokal-TV förening löper ut den 22 april 2014. Ansökan om nytt förordnande bör ha inkommit senast den 1 mars 2014.
  Senast uppdaterad 2014-11-07