2014-01-22

    Förnyelse av förordnande som lokal kabelsändarorganisation

    Förordnandet för Din Lokal-TV i Sollentuna  löper ut den 30 juni 2014.  Ansökan om nytt förordnande bör ha inkommit senast den 12 maj 2014.

    Senast uppdaterad 2014-11-07