2013-09-25

    Förnyelse av förordnande som lokal kabelsändarorganisation

    Förordnandet för Föreningen för Sändning i Lokal-TV Uppsala löper ut den 13 februari 2014. Ansökan om nytt förordnande bör ha inkommit senast den 2 januari 2014.

    Senast uppdaterad 2014-11-07