2014-02-05

    Förnyat förordnande som lokal kabelsändarorganisation

    Myndigheten för radio och tv har meddelat förnyat förordnande för UmeTV.

    Förordnandet gäller fr.o.m. den 21 mars 2014 tills vidare dock längst t.o.m. den 20 mars 2017.
    Senast uppdaterad 2014-11-07