Mer om tv

Tv levereras till konsumenterna med hjälp av ett flertal olika sändningstekniker såsom kabel, satellit, marknät eller bredband. Marksänd och satellitsänd tv överförs trådlöst i etern medan kabel och ip-tv översänds i en kabel, så kallad trådsändning. Dessutom kan man titta på tv via play-kanalerna om man har tillgång till internet.

I juni 2017 fanns det 2,8 miljoner digitala betal-tv-abonnemang via kabel-tv- nät, satellit, marknät eller bredband. Det fanns 2,36 miljoner analoga tv-abonnemang via kabel-tv-nätet. Det totala antalet betal-tv-abonnemang är fler än antalet hushåll eftersom hushåll ibland har fler än ett abonnemang. Ofta har hushållet då ett analogt abonnemang (kabel-tv) via fastighetsägaren och ett digitalt abonnemangen som kunden tecknat själv (ofta digital kabel-tv eller fiber). Källa: PTS Svensk telekommarknad första halvåret 2017.

Kabel-tv

Kabel-tv-nät finns främst i tätortsområden och har en begränsad utbredning i glest bebyggda områden. Cirka hälften av Sveriges hushåll kan nås av ett kabelnät och det är det vanligaste sättet att ta emot tv. Kabel-tv-nät är byggda för att kunna distribuera ett stort antal tv-kanaler samtidigt till alla slutanvändare anslutna till nätet.

Det finns cirka 2,1 miljoner analoga kabel-tv-abonnemang i Sverige. Analoga abonnemang är ofta grundabonnemang som ägaren av en flerfamiljsfastighet tecknar med en operatör.En majoriteten av det totala antalet analoga kabel-tv-abonnemang är abonnemang via stora tv-operatörer som Com Hem, Canal Digital Kabel, Sappa, Telia Company och Telenor. Ett hushåll i en sådan fastighet kan ha både ett analogt grundabonnemang via sin fastighetsägare och ett individuellt digitalt abonnemang. Första halvåret 2017 var antalet 647 000 digitala kabel-tv-abonnemang. Källa: PTS Svensk telekommarknad första halvåret 2017.

Marksänd-tv

Teracom AB äger och driver infrastrukturen för marksänd tv i Sverige. Marknätet är uppbyggt kring 54 större sändarstationer som når merparten av de svenska hushållen. Utöver detta finns det även cirka 600 mindre sändarstationer för att nå de hushåll som inte täcks av de stora sändarstationerna. 

Boxer TV Access AB förmedlar betal-tv-abonnemang i marknätet och ägs av Com Hem Group. Boxer TV Access AB  hade 446 000 abonnenter första halvåret 2017Källa: PTS Svensk telekommarknad första halvåret 2017.

Enligt PTS undersökning Hushållens användning av fri-tv 2016 har knappt 8 procent av hushållen i Sverige enbart fri-tv via marknätet. Det är cirka 354 000 hushåll. Med fri-tv menas de kanaler som kan tas emot via tv-antenn och digital-tv-box utan att hushållet har ett abonnemang. I fri-tv utbudet ingår public service-kanalerna, SVT1, SVT2, SVT24, Barnkanalen och Kunskapskanalen men även TV4 och TV6. 

Satellit-tv

Satelliter tar emot tv-signaler från markstationer på jorden, förstärker dessa och sänder tillbaks tv-signalerna över ett visst geografiskt område på jorden där de kan tas emot av parabolantenner.

De tv-sändningar som riktas till en svensk publik har en teoretisk befolkningstäckning på 100 procent. Ipraktiken kan många hushåll inte ta emot sändningarna eftersom mottagningen i princip kräver fri sikt mellan satelliten och parabolantennen. Om man exempelvis bor i en lägenhet kan det vara svårt att sätta upp en parabolantenn med fri sikt. Det förekommer dessutom att fastighetsägare och bostadsrättsföreningar är restriktiva med att tillåta de boende att sätta upp parabolantenner i flerfamiljshus, i synnerhet om parabolantennen placeras på husfasaden och inte på balkongen.

Första halvåret 2017 fanns det 565 000 satellit-tv-abonnemang. De två stora satellit-tv-operatörerna i Sverige är Canal Digital Sverige AB och Viasat AB. Källa: PTS Svensk telekommarknad första halvåret 2017.

Ip-tv

Ip-tv, eller tv via bredband, innebär att tv-signaler distribueras genom fiber, fiber-LAN och xDSL. Ip-tv är den enda distributionsplattformen som fortfarande växer och det totala antalet ip-tv-abonnmenag var 1,13 miljoner det första halvåret 2017. Källa PTS Svensk telekommarknad första halvåret 2017.

Mail
LinkedIn
Senast uppdaterad 2018-01-02